til top

JussBlogg

I denne bloggen skriver vi om dagsaktuelle juridiske temaer. Formen og innholdet i artiklene skal være så korte og informative som mulig, og skrevet på et noe mer lettlest språk enn det normale juridiske fagspråket. Dette vil gå litt utover presisjonen i innholdet, men vil være nok til å få et godt innblikk i de temaet som behandles. Vi anbefaler sterkt at man ikke agerer direkte på hva som skrives her, men tar kontakt for oppfølging hos en av våre advokater. De fleste artiklene deles på sosiale medier i tillegg til at de legges ut her på nettsiden. God lesning!

Hva skjer den dagen du ikke kjenner igjen familien?

Publisert 29.04.2022
Hvor står du juridisk den dagen du ikke lenger kjenner igjen dine nærmeste? H
Les mer

Fremtidsfullmakter, et undervurdert privatverge

Publisert 10.11.2020
Hva hvis du kommer i en helsemessig situasjon, hvor du ikke kjenner igjen dine n
Les mer

Hva skal til for at samboere har rett til å sitte i uskifte?

Publisert 03.11.2020
Uskifte har vært en svært praktisk økonomisk innretning i mange år, hvor gjenlev
Les mer

Mangler ved fast eiendom - reklamasjon

Publisert 01.10.2020
Hva kan det reklameres over? Og når må du reklamere? Dersom man oppdager feil
Les mer

Har du funnet en kjøper til eiendommen din selv?

Publisert 15.09.2020
Da vil du kunne bruke en advokat med bevilling for eiendomsmegling. Mange eiendo
Les mer

Konkurranseklausuler i arbeidslivet - den vanskelige balansegangen

Publisert 01.07.2020
Konkurranseklausuler blir stadig viktigere i et moderne arbeidsliv. Disse skal i
Les mer

Hva er egentlig poenget med små heleide holdingsselskap - og lønner det seg?

Publisert 14.05.2020
Den stadig økende skattleggingen av aksjeinntekter kan aktualisere behovet for å
Les mer

Hvorfor er aksjonæravtaler så viktige?

Publisert 23.04.2020
Når driftige personer går sammen om å starte næringsvirksomhet, så er det gjerne
Les mer

Coronapåminnelse - Endringer i betalingsfrister for skatt og avgift!

Publisert 07.04.2020
De siste ukene har det kommet en mengde forskjellige tiltak og pakker fra myndig
Les mer

Coronapåminnelse - Endringer i betalingsfrister for skatt og avgift!

Publisert 07.04.2020
De siste ukene har det kommet en mengde forskjellige tiltak og pakker fra myndig
Les mer

Kompensasjon for omsetningssvikt i forbindelse med Corona

Publisert 03.04.2020
Regjeringen har lagt frem et forslag til kompensasjon for næringslivet, som i sk
Les mer

Midlertidige forskrifter om unntak fra regler om fysisk møte i styret, generalforsamling, årsmøte og bedriftsforsamling mv.

Publisert 31.03.2020
Næringsdepartementets og Kommunaldepartementets forslag til unntak fra fysiske m
Les mer

Midlertidige forskrifter om unntak fra regler om fysisk møte i styret, generalforsamling, årsmøte og bedriftsforsamling mv.

Publisert 31.03.2020
Næringsdepartementets og Kommunaldepartementets forslag til unntak fra fysiske m
Les mer

Nye tiltak for å redde norsk økonomi

Publisert 27.03.2020
Norske myndigheter jobber aktivt for å redde norske bedrifter. I dag kom det nye
Les mer

Coronaepidemien - aktualiserer styremedlemmenes personlige ansvar

Publisert 27.03.2020
De fleste virksomheter opplever nå en økonomisk katastrofe av dimensjoner vi nep
Les mer

Coronaepidemien - aktualiserer styremedlemmenes personlige ansvar

Publisert 27.03.2020
Nå gjelder det å sette seg godt inn i styrets plikter! De fleste virksomheter
Les mer

Ny arvelov - Oppdatert

Publisert 26.03.2020
Arveloven fra 1972 skal skiftes ut. Ny arvelov er en stor språklig modernisering
Les mer

Juridisk rådgivning i Coronavirusets tid

Publisert 24.03.2020
I denne helt spesielle tiden vi alle opplever, og hvor stadig større del av samf
Les mer

Regjeringens Coronapakke til bedriftene - Garanti- og låneordninger for å bedre likviditet i bedriftene

Publisert 20.03.2020
Regjeringen (og stortinget) arbeider så raskt de kan. Fredag 20. mars la de frem
Les mer

Nye forslag fra regjeringen for å trygge arbeidsplasser i Norge - 20.03.20

Publisert 20.03.2020
Det kommer stadig nye forslag fra regjeringen som skal trygge arbeidsplassene og
Les mer

Nye forslag fra regjeringen for å trygge arbeidsplasser i Norge - 20.03.20

Publisert 20.03.2020
Det kommer stadig nye forslag fra regjeringen som skal trygge arbeidsplassene og
Les mer

Corona-epidemien - Må jeg betale husleien?

Publisert 19.03.2020
Etter vårt syn vil Corona-epidemien/COVID-19, og de tiltak som nå er pålagt av m
Les mer

Permitteringsvarsel

Publisert 17.03.2020
Vårt kontor jobber som normalt, men møtevirksomheten vår er satt til et mininimu
Les mer

"Alle" snakker om Force Majeure

Publisert 18.03.2020
Men, hva er "Force Majeure" eller "Act of God" (som det også kalles) - egentlig?
Les mer

Coronaempidemi - tiltak ved kontoret

Publisert 13.03.2020
Vi blir alle berørt av tiltakene mot Koronaviruset og COVID-19 og også ved vårt
Les mer

Fremtidsfullmakter på nett - Falsk trygghet!

Publisert 06.02.2020
Fremtidfullmakter er i vinden som aldri før. Og det er svært positivt. Det som i
Les mer

Gründerfradrag

Publisert 02.03.2020
Visste du at staten tar en stor del av regningen på den investeringen du gjør i
Les mer