til top

I dagens samfunn er spesialkompetanse viktig for å oppnå gode resultater, og firmaet investerer løpende i kompetanse-utvikling, blant annet med kursing internt og eksternt. Vi betjener primært advokatmarkedet i Horten, men også sentrale deler av Østlandet. De aller fleste små og mellomstore bedrifter er tjent med å bruke mindre advokatkontorer til de "vanlige" juridiske tjenester. Lokal tilstedeværelse, som for vår del, er i Vestfold, vil gi kort og rask tilgang til gode juridiske tjenester.

Familie og barn

I forholdet mellom ektefeller eller samboere kan det meste avtales ved ektepakt, samboeravtale og testament.

For samboere kan det være en ubehagelig overraskelse at man ikke automatisk er sikret økonomisk ved samlivsbrudd eller hvis den annen part faller fra. Vi er behjelpelig med å finne frem til og vurdere gode løsninger.

I tillegg til den juridiske kompetanse som danner grunnlaget for vår bistand, kreves ofte psykologisk og menneskelig innsikt og forståelse ved håndtering av slike saker. Vi søker å finne gode løsninger som kan fungere i et lengre perspektiv.

Vi yter bistand ved konflikter vedrørende samlivsbrudd, og har bred erfaring med felleseie-skifter som involverer forretningsvirksomhet.
Våre oppdrag omfatter blant annet:

  • Ektepakter
  • Samboeravtaler
  • Økonomisk oppgjør ved skilsmisse og opphør av samboerforhold
  • Foreldreansvar, omsorg og samværsrett med barn
  • Barnevern
  • Verge- og hjelpeverge-oppdrag
  • Opplæringsloven