til top

I dagens samfunn er spesialkompetanse viktig for å oppnå gode resultater, og firmaet investerer løpende i kompetanse-utvikling, blant annet med kursing internt og eksternt.

Arbeidsliv

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i alle spørsmål knyttet til arbeidsforhold.

  • Våre tjenester omfatter blant annet:
  • Arbeidsavtaler
  • Juridisk og strategisk rådgivning ved omstillingsprosesser
  • Oppsigelses- og avskjedssaker
  • Konkurranseklausuler
  • Forhandlinger
  • Prosedyre i arbeidsrettssaker