til top

I dagens samfunn er spesialkompetanse viktig for å oppnå gode resultater, og firmaet investerer løpende i kompetanse-utvikling, blant annet med kursing internt og eksternt.

Boligrett

Vi bistår med de fleste juridiske spørsmål som knytter seg til retten til å bo – enten du leier, har kjøpt en borettsbolig eller eier en boligseksjon. Retten til å bo er helt sentral for alle.

  • Boligsamvirket; Vi bistår både styre i borettslag og andelseiere, og tar styreverv.
  • Leieboliger: Vi bistår blant annet med opprettelser og tolking av husleiekontrakter, som ved inngåelse og oppsigelser.
  • Eierseksjoner; Vi bistår både styret i sameiet og seksjonseier, og tar styreverv.