til top

Fremtidsfullmakter på nett - Falsk trygghet!

Publisert 06.02.2020

Fremtidfullmakter er i vinden som aldri før. Og det er svært positivt. Det som ikke er så positivt er at mange fristes til å finne en "gratis" løsning på nett. For oss som driver med dette på daglig basis, kan det være grunn til å advare mot de feilaktige og mangelfulle «malene» på fremtidsfullmakter som deles på nett og i sosiale medier. Vergemålsmyndighetene forsøker å advare mot dette, men når tydeligvis ikke helt frem, noe undersøkelsen nedenfor viser.

Stadig opplever vi problemstillinger med at klienter har hentet ned forskjellige "maler" på fremtidsfullmakter fra nettet. Disse innholder ofte alvorlige feil, er mangelfulle eller mangler helt sentrale formkrav. Sistnevnte gjør at fremtidsfullmakten er ugyldig. Brudd mot formkravene kan ikke rettes og fremtidsfullmakten blir da ubrukelig. Noe verken advokater eller vergemålsmyndigheten kan gjøre noe noe med.

I mange tilfeller vil dette medføre mange og uoversiktlige utfordringer for pasienten selv og de pårørende, noe som er helt unødvendig. Inngåelse av en kvalitetsikret fremtidsfullmakt hos advokat er ikke så kostbart som mange tror og kostnadsnivået bør ikke være en grunn til ikke å kvalitetssikre dette.

Som så mange andre ting på nettet, kan heller ikke fremtidsfullmakter brukes ukritisk og uten rett kompetanse. Er du i tvil, ta heller kontakt med dem som kan det!

Mvh

Rino S. Jørgensen
advokat

https://www.skatt.no/…/fremtidsfullmakter-undersokelse-vis…/

Horten, juni 2020