til top

I dagens samfunn er spesialkompetanse viktig for å oppnå gode resultater, og firmaet investerer løpende i kompetanse-utvikling, blant annet med kursing internt og eksternt. Vi betjener primært advokatmarkedet i Horten, men også sentrale deler av Østlandet. De aller fleste små og mellomstore bedrifter er tjent med å bruke mindre advokatkontorer til de "vanlige" juridiske tjenester. Lokal tilstedeværelse, som for vår del, er i Vestfold, vil gi kort og rask tilgang til gode juridiske tjenester.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi har lang erfaring med prosedyre og tvisteløsning innen de fleste rettsområder.

Det viktigste er å finne gode løsninger. En rettssak er gjerne bare én av flere måter å løse tvisten på. Rettssaker er gjerne ressurskrevende, utfallet er ofte ikke gitt, og en rettssak vil kunne være ødeleggende for forholdet mellom partene. Av og til er det likevel ingen vei utenom. Da er godt å ha en dyktig og erfaren prosedyreadvokat ved sin side.

Flere av våre advokater er godkjent av Advokatforeningen som advokatmeklere. Disse kan legge til rette for hurtig, rimelig og konfidensiell behandling av konflikter.