til top

I dagens samfunn er spesialkompetanse viktig for å oppnå gode resultater, og firmaet investerer løpende i kompetanse-utvikling, blant annet med kursing internt og eksternt.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi har lang erfaring med prosedyre og tvisteløsning innen de fleste rettsområder.

Det viktigste er å finne gode løsninger. En rettssak er gjerne bare én av flere måter å løse tvisten på. Rettssaker er gjerne ressurskrevende, utfallet er ofte ikke gitt, og en rettssak vil kunne være ødeleggende for forholdet mellom partene. Av og til er det likevel ingen vei utenom. Da er godt å ha en dyktig og erfaren prosedyreadvokat ved sin side.

Flere av våre advokater er godkjent av Advokatforeningen som advokatmeklere. Disse kan legge til rette for hurtig, rimelig og konfidensiell behandling av konflikter.