til top

Permitteringsvarsel

Publisert 17.03.2020

Vårt kontor jobber som normalt, men møtevirksomheten vår er satt til et mininimum. I disse tider får vi mange spørsmål om de juridiske sidene av permittering og vi rådgir våre klienter fortløpende. Vi utarbeider også dokumentasjon som er nødvendig i forbindelse med permitteringer mv. Rino Jørgensen Advokat Horten, mars 2020

Pr. idag har permitterte krav på full lønn i 20 dager. Arbeidsgiver dekker de første to dagene. Resten dekkes av det offentlige.

I denne omgang fokuserer vi på praktiske råd vedrørende varsel om permittering og de formkravene som oppstilles.

VARSLINGSFRIST
Ved Koronaepidemien som nå er over oss, er fristen til å varsle om permitteringer normalt to dager.

INNHOLDSKRAV I PERMITTERINGSVARSELET
Permitteringsvarselet skal være:
- datert
- angi varselfrist,
- permitteringsårsak,
- permitteringsgrad,
- permitteringsperiode og,
- hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt.

PROTOKOLL
Arbeidsgiver har ansvar for at det blir lagt fram protokoll fra forhandlingsmøter med de ansatte, eller annen tilsvarende dokumentasjon. Det skal fremgå hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering, og at arbeidsgiver på denne måten har gjort det man rimelig kan forvente.

SAKSBEHANDLING
Bestemmelsene i Hovedavtalen skal danne mønster for hvordan permitteringssaker skal behandles i virksomheter som ikke er omfattet av avtalen og ikke har eget tillitsvalgtsapparat.

I rundskrivet om dagpenger ved permittering står det mer om kravene til arbeidsgiver ved permittering. Enighet mellom partene om disse punktene blir tillagt vekt:

- om permitteringen er saklig begrunnet innenfor Hovedavtalens rammer
- om permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke
- om arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen
- Alle disse tre punktene, og om det er enighet mellom partene, er viktig å dokumentere i protokollen.

Ta gjerne kontakt med oss, på e-post eller på telefon.

Horten, mars 2020

Advokat Rino Jørgensen
911 11 511/rino.jorgensen@g-j-k.no

Advokat Bjørn Gullaker,
95 10 22 14/bjorn.gullaker@g-j-k.no

Advokat Petter Kirkeby,
92 80 68 70/petter.kirkeby@g-j-k.no