til top

I dagens samfunn er spesialkompetanse viktig for å oppnå gode resultater, og firmaet investerer løpende i kompetanse-utvikling, blant annet med kursing internt og eksternt. Vi betjener primært advokatmarkedet i Horten, men også sentrale deler av Østlandet. De aller fleste små og mellomstore bedrifter er tjent med å bruke mindre advokatkontorer til de "vanlige" juridiske tjenester. Lokal tilstedeværelse, som for vår del, er i Vestfold, vil gi kort og rask tilgang til gode juridiske tjenester.

Arv og generasjonsskifte

Vi har bred erfaring som spenner fra utforming av testamenter til planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter og arveoppgjør.

Vi har bred erfaring som spenner fra utforming av testamenter til planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter og arveoppgjør. Dagens familiemønstre og sammensatte formuesforhold gjør mange arveoppgjør kompliserte.

For næringsdrivende er hel eller delvis overføring av virksomheten til neste generasjon ofte en lang prosess. Det kan ha stor betydning om man velger å overføre virksomhet og eiendeler i levende live eller ikke. Det er viktig å begynne tidlig. Vi bistår blant annet med:

  • Generasjonsskifter
  • Fremtidsfullmakter
  • Utforming av testamenter og arvepakter 
  • Spørsmål knyttet til skatt
  • Privat skifte av dødsbo
  • Alle øvrige arverettslige spørsmål