til top

Coronapåminnelse - Endringer i betalingsfrister for skatt og avgift!

Publisert 07.04.2020

De siste ukene har det kommet en mengde forskjellige tiltak og pakker fra myndighetene, for å lette næringslivets likviditetsbeholdning. Det er ikke lett, for noen, å holde en presis oversikt over alle tiltakene som er foreslått, hvilke som er vedtatt og ikke minst, når de enkelte tiltakene er besluttet å inntre. Da er det fort gjort å glemme de enkleste tiltakene som allerede er innført, nemlig utsettelse av betalingsfristene for enkelte skatter og avgifter. MEN, husk, at disse skattene/avgiftene skal betales tilbake senere... Se de viktigste utsettelsene nedenfor: Rino Jørgensen Advokat Horten, april 2020

Skatt/avgift:

Endringer i betalingsfrister

  • Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.
  • Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.
  • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.
  • Arbeidsgiveravgift: innebetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.
  • Innbetaling av finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

 

 

Rino Jørgensen
Advokat
Horten, april 2020