til top

I dagens samfunn er spesialkompetanse viktig for å oppnå gode resultater, og firmaet investerer løpende i kompetanse-utvikling, blant annet med kursing internt og eksternt. Vi betjener primært advokatmarkedet i Horten, men også sentrale deler av Østlandet. De aller fleste små og mellomstore bedrifter er tjent med å bruke mindre advokatkontorer til de "vanlige" juridiske tjenester. Lokal tilstedeværelse, som for vår del, er i Vestfold, vil gi kort og rask tilgang til gode juridiske tjenester.

Skatt og avgift

Vi bistår klienter på de fleste områder innen skatte- og avgifts-rett.

Vår rådgiving omfatter blant annet:

 • Løpende skatte- og avgifts-rådgivning
 • Valg av modell ved restrukturering, fusjon, fisjon og oppkjøp av foretak
 • Arveavgift og generasjonsskifte
 • Personbeskatning
 • Arbeidsgiverplikter
 • Klagebehandling og prosedyre

I kompliserte skatte- og avgiftssaker samarbeider vi med flere revisjonsselskaper.

Vi har kompetanse med å bistå personer og virksomheter i økonomiske vanskeligheter.

Alternativene til konkurs er flere, men alle forutsetter at bedriften går i konstruktiv dialog med sine kreditorer.

Våre oppdrag innbefatter:

 • Sikring av kreditorinteresser
 • Gjeldsforhandlinger og underhåndsakkord
 • Utlegg og midlertidig forføyning
 • Inkassooppdrag
 • Vurdering av styreansvar
 • Prosedyre