til top

I dagens samfunn er spesialkompetanse viktig for å oppnå gode resultater, og firmaet investerer løpende i kompetanse-utvikling, blant annet med kursing internt og eksternt.

Erstatningsrett

Vi bistår med rådgivning for avklaring av grunnlag for erstatning og behandling av erstatningssaker på følgende hovedområder:

  • Yrkesskader og yrkessykdommer som medfører krav ovenfor arbeidsgiver, forsikringsselskap og NAV Trygd.
  • Skader som oppstår ved trafikkskader med krav mot den ansvarlige for ulykken og vedkommendes forsikringsselskap.
  • Skader som oppstår ved feilbehandling i offentlig eller privat helsetjeneste med krav mot Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Skader som oppstår etter voldsutøvelse med krav mot Norsk Voldsoffererstatning.
  • Uaktsomhetsansvar som medfører skade på formuesverdier eller person.