til top

Nye tiltak for å redde norsk økonomi

Publisert 27.03.2020

Norske myndigheter jobber aktivt for å redde norske bedrifter. I dag kom det nye milliarder som skal benyttes i et hardt presset norsk næringsliv. I denne omgang er det største fokuset på «Kontantstøtteordningen» og "friske" penger til innovasjon og forskning. I tillegg åpner regjeringen blant annet for at NAV skal kunne forskuddsbetale dagpenger. Rino Jørgensen Advokat Horten, mars 2020

Kort oppsummert fra dagens orientering fra regjeringen:

«Kontantstøtteordningen»

Regjeringen vil opprette en ordning der staten vil dekke en andel av bedrifters faste kostnader. Ordningen vil koste mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden, men de endelige kriteriene er ikke klare ennå.

«Kontantstøtteordningen» er foreløpig ikke ferdig utarbeidet, og detaljene med liten skrift vil ikke bli presentert før neste fredag. Det ser imidlertid ut til at ordningen først og fremst er rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Penger til innovasjon og forskning

  • 2,5 milliarder kroner i tilskudd til unge vekstbedrifter
  • Innovasjon Norges ramme for innovasjonslån øker fra 1,6 mrd. kroner til 3 mrd. kroner
  • 300 millioner kroner skal legges i et rentestøttefond
  • 50 millioner kroner skal gis som tilskudd til private innovasjonsmiljøer
  • 250 millioner kroner til næringsrettet forskning via Forskningsrådet
  • 1 mrd. kroner ekstra til det statlige investeringsfondet Investinor. Dette fondet går inn som partner sammen med private investorer for å styrke bedrifter i vekst.

Ytterligere reduksjon i merverdiavgift.

Et annet tiltak er at den lave satsen i momsen, som tidligere ble kuttet fra 12 til 8 prosent, nå kuttes videre til 7 prosent.

Forskuttering av dagpenger fra NAV

Med over 300.000 registrert som arbeidsledige sier det seg selv at saksbehandlingstiden på Nav kan bli en formidabel utfordring. Regjeringen åpner nå for at Nav skal kunne forskuttere utbetaling av dagpenger. Dermed kan arbeidsledige få penger raskt inn på konto uten å vente på at søknaden blir behandlet.

Rino S. Jørgensen

Advokat

Horten, mars 2020