til top

Juridisk rådgivning i Coronavirusets tid

Publisert 24.03.2020

I denne helt spesielle tiden vi alle opplever, og hvor stadig større del av samfunnet stopper opp, dukker det opp mange, for så vidt kjente juridiske problemstillinger, men også en del nye. Nye, fordi det stadig kommer nytt regelverk som er særlig myntet på tiltak som skal avhjelpe smittefare, men som samtidig er tiltak som er en sterk påkjenning på alle samfunnshjul. Rino Jørgensen Advokat Horten, mars 2020

Selv om det kan virke som samfunnet nærmest har stoppet opp og mange opplever uro og frykt, så har både mye næringsliv og mange enkeltpersoner behov for å forberede seg på at denne krisen vil bli langvarig. Og, i den forbindelse må de treffe gode beslutninger.

Det er da fornuftig å bruke tiden til å gå gjennom både de private anliggender, og næringsforhold som nå er direkte påvirket av krisen.

Overraskende mange utfordringer som nå oppleves som svært vanskelig, lar seg løse med godt juridisk håndverk.

Mange tar kontakt med oss. Da er det særlig innenfor rettsfeltene som angis nedenfor, det er spørsmål rundt.

  • Force majeure i kontraktsforhold
  • Kredittrisiko, forskuddsbetaling, kortere betalingsfrister og sikkerhet for utestående krav
  • Reforhandling av avtaler og avtalebetingelser, særlig leveranse- og betalingsbetingelser
  • Permitteringer/oppsigelser
  • Risiko og ansvar i forbindelse med avtalebrudd og mislighold, herunder styreansvar og ansvar for daglig leder
  • Likviditetsutfordringer, inndrivelse av fordringer, reforhandling av lånebetingelser og avdragsordninger
  • Konkurs og insolvens
  • Testament og fremtidsfullmakt

Mange av disse områdene er godt kjent, og vi har allerede gode juridiske verktøy for å håndtere de spørsmålene som kommer. Noen utfordringer er nye, som følge av ny lovgivning, og nye forslag til nye regler - her gjelder det å holde seg oppdatert. Det gjør også vi. 

Rino S. Jørgensen

Advokat

Horten, mars 2020