til top

Alle advokatene i Gullaker, Jørgensen & Kirkeby er medlemmer av den norske advokatforening (MNA).

Oppdragsvilkår

Ved oppdragets begynnelse har klienten krav på en oppdragbekreftelse hvor blant annet timesatsen fremgå. Timesatsene er i intervallet kr. 1200-1900 eks. mva. avhengig av oppdragets kompleksitet og omfang.

De aller fleste privatpersoner har ulike former for forsikring, for eksempel forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte. De fleste slike forsikringer inneholder også en rettshjelpforsikring. Det vil si at forsikringene i mange tilfeller dekker utgifter til advokat når det oppstår tvister. Ved kjøp/salg av bolig vil boligkjøps- og eierskifteforsikring normalt også dekke utgiftene til advokat fullt ut i tilfelle tvist. De fleste fagforeninger har også rettshjelpsordninger. Undersøk nærmere med din fagforening.

Vær klar over at også reiseforsikringer og forsikringer på bil og båt kan inneholde rettshjelpforsikring, men av noe begrenset omfang. Dersom du bor i sameie eller borettslag, bør du dessuten sjekke om sameiet eller borettslaget har forsikringer som dekker deg.

Rettshjelpforsikringene har en fast egenandel som du må betale, normalt 2000 – 5000 kroner. Som hovedregel vil en rettshjelpforsikring deretter dekke 80 prosent av advokatutgiftene dine inntil et bestemt beløp.