til top

I dagens samfunn er spesialkompetanse viktig for å oppnå gode resultater, og firmaet investerer løpende i kompetanse-utvikling, blant annet med kursing internt og eksternt. Vi betjener primært advokatmarkedet i Horten, men også sentrale deler av Østlandet. De aller fleste små og mellomstore bedrifter er tjent med å bruke mindre advokatkontorer til de "vanlige" juridiske tjenester. Lokal tilstedeværelse, som for vår del, er i Vestfold, vil gi kort og rask tilgang til gode juridiske tjenester.

Helserett

Det offentlige helsevesenet er underlagt en rekke lover og forskrifter som skal sikre kvalitet og sikkerhet i den helsehjelpen som gis. Dette gjelder blant annet pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven, og psykisk helsevernlov.

Til tider kan man imidlertid som pasient oppleve at man ikke får den helsehjelpen man har krav på, eller at den helsehjelpen som gis har mangler når det gjelder kvalitet eller omfang. Våre advokater har også erfaring fra både kommunal helsevirksomhet og fra Fylkesmannens helse- og sosialavdeling slik at vi har bred erfaring for å bistå med vurderinger, kommunikasjon med det offentlige og eventuelt utarbeidelse av klager mm. Særlige temaer vi har jobbet mye med er fremtidsfullmakt, samtykkekompetanse, tvangsvedtak mm.

Vi bistår også offentlige instanser ( eksempelvis kommuners helseavdelinger) i rådgivning innen helserett, samt driver kurs og opplæringsvirksomhet på fagområdet.