til top

I dagens samfunn er spesialkompetanse viktig for å oppnå gode resultater, og firmaet investerer løpende i kompetanse-utvikling, blant annet med kursing internt og eksternt. Vi betjener primært advokatmarkedet i Horten, men også sentrale deler av Østlandet. De aller fleste små og mellomstore bedrifter er tjent med å bruke mindre advokatkontorer til de "vanlige" juridiske tjenester. Lokal tilstedeværelse, som for vår del, er i Vestfold, vil gi kort og rask tilgang til gode juridiske tjenester.

Fast eiendom

Vi bistår private og offentlige aktører i alle spørsmål som gjelder fast eiendom.

Vår kompetansegruppe for fast eiendom er en av de største i firmaet. Vi tilbyr målrettet bistand med blant annet:

 • Kjøp og salg av fast eiendom, bebygd eller under utbygging
 • Mangler ved eiendomsoverdragelser
 • Valg av eierform og finansiering
 • Regulering og seksjonering
 • Utbygging
 • Ekspropriasjon
 • Husleie og løpende drift
 • Tomtefeste
 • Eiendomsrett, eiendomsgrenser
 • Sameie
 • Rettigheter i eller over fast eiendom
 • Nabosaker