til top

I dagens samfunn er spesialkompetanse viktig for å oppnå gode resultater, og firmaet investerer løpende i kompetanse-utvikling, blant annet med kursing internt og eksternt. Vi betjener primært advokatmarkedet i Horten, men også sentrale deler av Østlandet. De aller fleste små og mellomstore bedrifter er tjent med å bruke mindre advokatkontorer til de "vanlige" juridiske tjenester. Lokal tilstedeværelse, som for vår del, er i Vestfold, vil gi kort og rask tilgang til gode juridiske tjenester.

Kommersielle kontrakter

Vi bistår med utforming, forhandlinger, gjennomføring og tvisteløsning knyttet til kommersielle kontrakter av ulik art.

Hvert kontraktsforhold har sine utfordringer. Kontrakten må tilpasses det aktuelle rettsområde, og ikke minst partenes ønsker og behov. Det er også viktig at kontrakten i størst mulig grad avverger fremtidig uenighet. Dette gjelder også ved bruk av standardkontrakter. Flere av våre advokater har også betydelig erfaring med kontraktutforming og forhandling.

De beste resultater oppnås gjerne gjennom et nært samarbeid mellom klient og advokat, hvor kontakten etableres så tidlig som mulig.

Dessverre viser det seg at kontraktsforhold ikke alltid forløper slik partene hadde tenkt seg.

Levering kan bli forsinket eller mangelfull, eller partene kan bli uenige om hva som faktisk er avtalt. Kontraktsbrudd kan ha ulike virkninger, som spenner fra erstatningskrav og prisavslag til heving. Vi har bred erfaring i å bistå ved tvisteløsning i kontraktsforhold.