til top

Hva er egentlig poenget med små heleide holdingsselskap - og lønner det seg?

Publisert 14.05.2020

Den stadig økende skattleggingen av aksjeinntekter kan aktualisere behovet for å opprette et holdingselskap. Stadig vekk hører vi om at det lønner seg å eie et driftsselskap eller et eiendomsselskap gjennom et heleid holdingsselskap. Det er ingen hemmelighet at etableringen av små holdingsselskap er økende. Det er kanskje ikke like innlysende for alle at dette er en god ide. For mange er tanken på å ha sitt eget holdingsselskap ganske fremmed, og for noen høres det også ganske komplisert ut. Fordelene med et holdingsselskap er imidlertid udiskutable i en rekke situasjoner. Nedenfor ser vi på noen eksempler på dette. God lesning! Rino Jørgensen Advokat Horten, mai 2020

Holdingsselskap

Kort og enkelt fortalt: Et holdingselskap er et aksjeselskap (AS) som ikke har flere oppgaver enn å eie aksjer i andre selskaper. Når du eier aksjer gjennom et holdingselskap, eier du altså selskapet som eier aksjene. Du kan velge å eie aksjene dine privat, men i denne artikkelen ser vi på eierskapet gjennom et holdingselskap.

Skatteeffekter 

Man kan altså helt fint eie aksjene privat, hvis man ønsker det, og i mange tilfeller er det også fornuftig. Det er imidlertid klare fordeler knyttet til en holdingstruktur, og den viktigste fordelene har med skatt og reinvestering av kapital å gjøre. Forskjellen viser seg når du tar imot aksjeutbytte.

Som privatperson må du betale skatt av 31,68 % av pengene. Gjennom et holdingselskap betaler du kun 3 %, gitt at tanken er å investere disse pengene videre i noe annet før de realiseres til privat bruk. Merk at dersom holdingselskapet ikke eier mer enn 90 % av aksjene i driftsselskapet, må holdingselskapet inntektsføre 3 % av utbyttet. Skattesatsen på utbytte fra driftsselskapet til holdingselskapet blir da 0,66 % (3 % × 22 %). Forskjellen i beskatningen er altså betydelig.

Følgende eksempel kan illustrere forskjellene:

Ola eier aksjer i flere eksterne selskaper gjennom holdingselskapet Sparegrisen AS. I fremtiden har han tenkt til å hjelpe dattera Kari inn i boligmarkedet, men i mellomtiden skal Ola spare i aksjer og øke verdiene på disse. Han har startet et eget entreprenørselskap sammen med et par gode venner, som skal bygge pengebinger - Pengebingen AS. Dette selskapet eier han gjennom Sparegrisen AS. En dag bestemmer generalforsamlingen i Sparegrisen AS at de skal gi aksjonærene utbytte. Vennene til Ola eier aksjene privat. De må betale skatt på 31,68% av utbyttet de mottar. Men Ola, som eier gjennom sitt holdingselskap kan han velge når han vil ta ut pengene til privat bruk, og han slipper å gi fra seg nesten en tredjedel i skatt sin før han fortsetter investeringene sine. Pengene kan han bruke på reinvesteringer eller nyetableringer av bedrifter når og hvordan han vil. Holdingselskapet hans gir han denne fleksibiliteten. Dersom Ola valgte å selge aksjene i aksjeselskapene som han eier gjennom Sparegrisen AS, vil selskapet hans også nyte godt av den lave beskatningen på den eventuelle gevinsten. Vennene hans derimot har ikke disse mulighetene og får en stor skattebelastning.

Problemstillingen med at aksjonærer eier aksjer på forskjellige måter, er også veldig upraktisk og vil direkte berøre aksjonærene interesser hva gjelder utbyttepolitikk. I slike tilfeller bør det foreligge aksjonæravtaler. Se om aksjonæravtaler her: Hvorfor er aksjonæravtaler så viktig? 

Dersom du arbeider i selskapet har du større muligheter å velge om du vil ta ut penger fra selskapet som lønn eller utbytte dersom du eier aksjene direkte. Hvis du jobber i driftsselskapet og tar ut lønn som utbytte til holdingsselskapet, vil skattemyndighetene kunne finne grunnlag for å tilordne utbyttet til deg som lønn. En mulighet er da likevel å ta ansettelse i holdingselskapet, og fakturere driftsselskapet for dine tjenester.

Dokumentavgift - eiendom

Når man selger eiendom, er det normalt dokumentavgift på 2,5%. Men det gjelder ikke salg av eiendom gjennom salg av aksjene i selskapet som eier eiendommen. Dette er en tilleggsfordel ved å eie eiendom gjennom et aksjeselskap. Men som den skarpe iakttager ser, er dette ikke avhengig av en holdingstruktur, men at man kun eier en eiendom gjennom et aksjeselskap. 

Hvorfor gis det skattefordeler i holdingselskaper?

Man kan reise spørsmål om hvorfor holdingsstrukturer har slike skattegunstige regler, og om dette er egentlig er gjennomtenkt i forhold til privat eierskap mv.

Det kan slå fast at dette er en villet politikk og at reglene er laget for at man skal kunne benytte seg av disse effektene. Årsaken er blant annet at dette er en av myndighetenes måte å stimulere til vekst på og for å unngå såkalte innlåsningseffekter av kapital. Det er gunstigere for samfunnsøkonomien at folk investerer pengene sine og dermed skaper næring og nye arbeidsplasser. Og tanken er at hvis skattebelastningen blir for høy, så reduserer man viljen og evnen til reinvesteringer.

Risikospredning

Spredning av risiko er også en viktig grunn til å skille eierskap og drift. Dersom du driver virksomhet på flere områder, bør du vurdere å skille ut de forskjellige virksomhetsområdene i separate selskaper, under samme holdingselskap. Dette for å unngå at økonomiske problemer i ett av selskapene påvirker de andre selskapene.

Nedsiden sammenlignet med direkte eierskap til aksjene i selskapet som eventuelt går konkurs, er at holdingselskapet ikke får fradrag for tap på aksjene.

Hva er ulempene med et holdingselskap?

Selv om ditt holdingselskap er passivt, altså uten noen drift å snakke om, betyr det to registreringer i Foretaksregisteret, litt mer administrasjon og to årsregnskap som må leveres.

Jeg skal bare eie mitt eget selskap, bør jeg ha et holdingselskap?

Hvis målet ditt kun er å skape din egen arbeidsplass trenger du ikke et holdingselskap. Vet du med deg selv at du ikke skal reinvestere eller skape flere virksomheter kan du med fordel droppe det. Men, i mange andre tilfeller er holdingsselskap løsningen.

Rino S. Jørgensen

Advokat

Horten, mai 2020