til top

Kursvirksomhet

Vi holder regelmessig kurs i våre fagfelt. Kursene kan tilpasses den enkeltes behov. Ta gjerne kontakt med oss.

Vi holder også kurs i egen regi og på forespørsel. Kursene blir normalt annonsert gjennom sosiale medier.