til top

Advokatene

Rino S. Jørgensen

Advokat

Advokat Rino Jørgensen har arbeidet som jurist/advokat siden 2000. Han er spesialisert i forretningsjuridiske og sivilrettslige fagområder som selskapsrett, skatterett, arv, generasjonsskifter og fast eiendom. Han holder regelmessig kurs på samme fagfelt. Advokat Jørgensen har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmegling og bistår således i overdragelse av næringseiendom og bolig/hytter hvor kjøper og selger har funnet hverandre selv. 

Han har drevet advokatvirksomhet i Oslo, Asker, Bærum, Tønsberg og Horten, blant annet i Ernst & Young i Oslo og Tønsberg. Han bistår næringslivet og privatpersoner i tvisteløsning og planlegging av transaksjoner, med fokus på å optimalisere inntekter og gevinster. Han har hatt en rekke styreverv i borettslag, selskaper, idrettsforeninger og eiendomsselskaper. Blant annet som styremedlem i Horten Medisinske senter KF, var han med å bygge om gamle Horten sykehus (et prosjekt i størrelsesorden 200-300 mill NOK). Han har vært styreleder i Horten Næringsforum.

Se profil på LinkedIn